Slide One
Slide One
Full 1
Full 1

Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

Pázmándfalu Község Önkormányzata     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pázmándfalui Napsugár Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. - 2027. augusztus 15.-ig szól.


A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9085 Pázmándfalu, Fő út 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény - beleértve a tagintézményeket is - szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény dolgozói felett munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       óvodapedagógus munkakör - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       főiskolai végzettség, óvodapedagógus felsőfokú iskolai vézettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetői program
 •       az iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a értelmében összeférhetetlenség nem áll fent
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az arra jogosult képviselő-testületek a pályázatot nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kállainé Nagy Henrietta nyújt, a +36203993227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pázmándfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9085 Pázmándfalu, Fő út 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/613/2022. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Elektronikus úton Dr. Farkas Virág részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Nagy Imre Gusztáv, Győr-Moson-Sopron megye, 9085 Pázmándfalu, Fő út 64.


A pályázat elbírálásának határideje:
 2022. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírására vezető-váltás miatt került sor.


Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!